За нас

Адвокат Веселин Захариев Варчев

Адвокат Христо Руменов Бръшков

Адвокат Димитър Георгиев Петров

Кои сме ние:

Сформираният екип е натрупал значителен опит в дейностите, които предлага. За Нас най-важното е да получите правилната защита на Вашите права. Нашият стремеж и насока е да предоставяме точната и правилна формула за решаване на Вашите проблеми. За нас е важно всеки клиент да бъде запознат с всички действия, които предприемаме, както и бързото и своевременно изготвяне на необходимите документи.

Ние вярваме в отборната игра, както между съдружниците в дружеството, така също и в работата си с клиентите.

В много случаи, хората вярват, че могат да се справят сами с възникналите проблеми, но не винаги самостоятелните действия, получават очаквания резултат, напротив липсата на адекватна консултация води до натрупване на значителни загуби.

Нашият екип:

Адвокат Веселин Захариев Варчев

 

Образование

1/10/2006 – 17/11/2011

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Магистър по право

Специализации: „Правораздаване”,  „Публична администрация"

 

1/10/2003 – 31/03/2006

Университет Трир, Германия

Специалност „Право” – 5 семестъра

 

1/10/2002 – 1/10/2003

Университет Трир, Германия

Специалност „Макроикономика” – 2 семестъра

 

1/10/2001 – 1/10/2002

Университет Трир, Германия

Немски езиков изпит за допускане на чуждестранни кандидат-студенти до висши училища

 

Професионален опит:

 

Софийска адвокатска колегия  2013 г. – 2016 г.

Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ“ 2008 г. -  сътрудник

 

Практически опит

Търговско и гражданско право, Облигационно право, Вещно право

 

Езици

Английски език, Немски език, Френски език

 

Адвокат Христо Руменов Бръшков:

       Образование

      01/06/2012

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Магистър по право

Специализации: „Правораздаване”,  „Публична администрация"

 

 

24/05/2006

9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дъо Ламартин”,  гр.София

 

Професионален опит:

 

Март 2008 – досега

„Делта Консулт” ООД

Строителна фирма, извършваща проектиране, строителство, консултации в сферата на недвижимите имоти

Съдружник, Юрисконсулт

Изготвяне на договори, юридически становища и анализи във връзка с проектите и дейностите на дружеството. 

 

Януари – Юли 2009 г.

Министерство на образованието и науката ,  Дирекция „Висше образование” 

Изготвяне на стратегия и политика в сферата на висшето образование координация и текущ контрол на Висшите учебни заведения в страната.

Консултант по юридически въпроси за дирекцията

Изготвяне на анализ и предложения за промени по правилници и наредби, изготвяни от дирекцията, юридическа консултация на служители на дирекцията във връзка със ЗВО .

 

Април 2012 – Октомври 2012

Адвокатска кантора  на адв.Марио Топчийски

Марио Топчийскии е адвокат по гражданско и административно право, член на  ВАС

Юридчески помощник

Изготвяне на становища, искови молби, правни анализи и др.  по казуси в сферата на вещното и семейното право.

 

Октомври 2012 -  Ноември 2012

 Министерство на външните работи

Провеждане на процедури по подбор на кадри за дипломатически служби, текуща подготовка на дипломатическите служители към МВнР.

Стажант по юридически въпроси в Дирекция „Човешки ресурси”

Изготвяне на правни становища във връзка с изменение на Закона за дипломатическата служба, правно консултиране на служители в Дирекцията

 

Февруари 2013 – Ноември 2013

 „Софийски имоти”  ЕАД

Общинско дружество с предмет на дейност – управление и стопанисване на обекти, собственост на Столична община. 

Юрисконсулт

Изготвяне на договори, правни анализи,  молби и др. документи, консултиране в сферата на вещното и облигационното право.

 

Ноември 2013 – Март 2014

Нотариус  № 265 Вяра Янева

Юридически помощник на нотариуса и клиентите на кантората. Подготвяне на нотариални актове, ипотеки, записи на заповед, пълномощни и всички други видове правни документи, свързани с дейността на канората.  

Юрисконсулт

Подготвяне на нотариални актове, ипотеки, записи на заповед, пълномощни и всички други видове правни документи, свързани с дейността на канората. 

 

 

01.2015-06.2016 г.

"Комерс инженеринг"ЕООД

Строителна фирма, извършваща проектиране, строителство, консултации в сферата на недвижимите имоти.

Юрисконсулт

 

Софийска адвокатска колегия  06.2016 г. – досега.

 

Практически опит

Търговско и гражданско право, Облигационно право, Вещно право.Строително право.

 

Езици

Английски език, Френски език 

Адвокат Димитър Георгиев Петров:

 

Образование:

 

1/10/2006 г. – 17/11/2011 г.

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Магистър по право

Специализации: „Правораздаване”,

Медиатор

 

Професионален опит:

 

05.2016 г. Адвокат към Софийска адвокатска колегия

01.2015 г. - 05.2016 г. - „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – юрисконсулт „Съдебно събиране на просрочени вземания“

09.2013 г. - 01.2016 г. - Агенция „Пътна инфраструктура“ юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“, отдел „Процесуално представителство Контрол на обществените поръчки“;

06.2012 г. - 09.2013 г. - Агенция „Пътна инфраструктура“ в Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

 

Практически опит в сферата на:

Обществените поръчки, Търговско и гражданско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно и наследствено право и др.

Езици

Английски език