Застрахователно право

Застрахователно право


В сферата на Застрахователното право, Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ”, предлага цялостно консултиранe и водене на процедурата по получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, съобразено със съдебната практика. Ние предлагаме:

Консултации във връзка с настъпило застрахователно събитие. Ще бъдете запознати с Вашите права и възможности по различните видове застраховки;

Ние ще Ви съдействаме за извънсъдебното решаване на възникналия спор, като удовлетворим и защитим в максимална степен Вашите интереси;

  • Предявяване на съдебни искове за настъпили имуществени и неимуществени вреди в следствие на настъпилoто застрахователно събитие;
  • Осигуряване на обезщетение за трудова злополука от работодател по доброволен или съдебен ред;
  • Изготвяне на писмени становища,жалби, възражения и др.