Защита на пострадали от ПТП

Защита на пострадали от пътно-транспортни произшествия

В случай че Вие или Ваш близък сте пострадали при пътно-транспортно произшествие /ПТП/ Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ”, Ви предлага пълно правно съдействие с оглед получаването на максимално обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Ние ще Ви съдействаме при водене на преговори със Застрахователните дружества с цел постигане на извънсъдебно споразумение, защитавайки Вашите интереси и търсейки максималното им удовлетворяване. При преговорите със застрахователните дружества, задължително трябва да избегнете емоционалния елемент и да бъде намерен възможно най правилния подход за получаване на максимално обезщетение. При непостигането на извънсъдебно споразумение ще Ви представляваме на всички фази от съдебния процес с цел да постигнем желания резултат.