Събиране на вземания

Събиране на вземания

Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” има натрупан значителен опит в процедурата по събиране на вземания. Ние предлагаме на нашите клиенти следните юридически услуги в областта на удoвлетворяването на Вашите вземания:

  • Събиране на вземания между юридически лица;
  • Между физически лица; между физически и юридически лица;
  • Събиране на вземания по договори за заем;
  • Събиране на вземания по договори за наем;
  • Събиране на вземание по договори за цесия;
  • Изготвяне на договори за заем, както и обезпечения по заеми;

 

В сферата на събирането на вземания, нашият подход се изразява в първоначално водене на преговори, като в случай на невъзможност  Вашият спор да се уреди доброволно ще предприемем всички законови възможности - образуване на заповедно производство и издаване на изпълнителен лист. Ще образуваме и водим изпълнителното дело до постигане на желания резултат. Нашите клиенти получават професионална консултация, както и подробна информация за всяка стъпка по събиране на Вашите вземания.