Облигационно право

Облигационно право

В областта на облигационното право Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага консултации и комплексно правно обслужване при:

  • ​ Сключване и изготвяне на различни видове договори - за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, пренаемане и прекратяване на наемните отношения, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг,кредит, заем, договор за гражданско дружество и др.
  • ​ Изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
  • ​ Изготвяне на договори за търговската дейност на дружества.
  • ​ Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
  • ​ Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
  • ​ Извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
  • ​ Опрощаване, сливане, прехвърляне на вземания, поемане на дълг, делегация;

​            Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;

​            Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и др.

Осигуряваме и цялостно съдействие по договори за цесия, като ще получите адекватни съвети при закупуване на портофейл от необслужвани кредити, както и за единични прехвърляния. Ще Ви консултираме за всяка стъпка от закупуването на задължението до образуването на изпълнителното дело.