Наказателно право

Наказателно право

           Екипът на адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага цялостно съдействие във всяка фаза на наказателното производство - досъдебна и съдебна фаза. Процесуално представителство при мерки за неотклонение, при привличане на обвиняем, при разпити и др, при предявяване на разследването. Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по наказателни дела, както и сключване на споразумения с прокуратурата.