Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

Адвокатска Кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага помощ и пълно съдействие в областта на Търговското и корпоративното право. Ще Ви помогнем при избора на правно-организационна форма според вашата търговска дейност. Ще Ви предложим най-правилната форма за управление на дружеството Ви.

Ще ви окажем съдействие при:

​ Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;

 • Регистриране на ЕТ
 • Регистриране на ООД / EOOД
 • Регистрация на АД
 • Регистриране на фирма на чуждестранно физическо лице

​  Учредяване на холдинги и консорциуми;

​  Промени в търговски дружества и еднолични търговци;

​  Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне;

​  Регистрация на търговски представителства;

​  Сделки с търговски дружества;

​  Прехвърляне на дружествени дялове, акции и търговски предприятия.

​  Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите;

​  Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

​ Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители по смисъла на търговския закон;

​  Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

​  Изработка на договори за търговската дейност на дружества;

 

​  Изготвяне на необходимите документи и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки:

 • Ценни книги;
 • Недвижими имоти;
 • Лизингови сделки;
 • Договори за превоз;
 • Продажби;
 • Строителство;
 • Комисионни и дистрибуторски договори;
 • Посреднически договори, франчайзинг; кредити и др.

 

​   Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори

– ипотеки, особени залози и др.

​  Извършване на процесуални действия и оказване на защита на нашите клиенти при търговски спорове, пред съдебни инстанции и особени юрисдикции.