Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване на местни и чуждестранни фирми, както и на физически лица:

Адвокатска кантора „ВАРЧЕВ, БРЪШКОВ и ПЕТРОВ” предлага извършването на цялостно абонаментно правно обслужване на фирми. В много случаи, изборът при наемане на юрисконсулт би струвало значително повече отколкото сключването на договор за правно обслужване. При сключването на договора за правно обслужване, Вие получавате експертизата и съвета на екип, а не само на един юрисконсулт. В предлаганата от Нас услуга, Вие получавате ежедневна подкрепа за вашия бизнес, при водене на преговори за сключване на договори, така и за всяко действие свързано със законосъобразното протичане на Вашите дела.

При сключване на договор за абонаментно правно обслужване, Възложителят ще получава за целия срок на договора, без значение от обема на възложената работа, пълния набор от следните услуги:

  • Изготвяне на писмени становища;
  • Устни консултации;
  • Подготовка на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики и др.
  • Представителство на Възложителя пред държавните институции, с което Вие спестявате време и нерви;
  • Ползвате се с предимство и получавате необходимото внимание;

За услугата се сключва Договор за абонаментно правно обслужване, като Вие получавате една достъпна услуга на фиксирана сума. Предимството на предлаганата от нас услуга, е че Вие получавате необходимата сигурност и верен партньор за Вашия бизнес, при ясно фиксирани условия, без да е необходимо да търсите различни адвокати за всеки Ваш казус, което Ви спестява значителни непредвидени разходи.