Новини

( 15 Новини )
Измениение на закона за юридическите лица с нестопанска цел
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице
изменение и допълнение на НПК
  • 30/10/2017 10:23
  • |
  • 0 коментара
Изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс
В Държавен вестник бе публикуван закона за изменение и допълнение на ДОПК, с който се засилва отговорността на трето лице по чл. 19 от ДОПК при наличието на публични задължения на ЮЛ
Настоящата статия има за цел да даде някои насоки по отношение на Заповедното производство по реда на чл. 410 от ГПК и издаването на Заповед за изпълнение
Тълкувателното решение дава отговор на въпроса за необходимото съдържание на упълномощаването, при прехвърлителни сделки
В разяснението си НАП дава отговор на три поставени въпроса от наследници на ЕТ, касаещи декларирането на приходите, както и подаването на декларации
  • 18/07/2017 13:00
  • |
  • 0 коментара
Тълкувателно дело дава отговор на множество въпроси, засягащи действията на частните съдебни изпълнители при въвод във владение и намирането на трето лице в имота. Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл. 524 във връзка с чл. 523 ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя? От съществено значение за българската юриспруденция е и даденият отговор за принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете.
Правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение или каква позиция заема ОСГТК на ВКС по противоречивата съдебна практика